Vårt innehåll är ditt

Creative Commons License

Långskott 6C+ (eller lite mer), Skjutvallen Åmål

Observera längden mellan startjuggen och slutsloparna.
 Posted by Picasa

Dela:

0 kommentarer :