Vårt innehåll är ditt

Creative Commons License

Och ännu ett nytt projekt på Orust


Mellan 8 och 10 move beroende på sekvenserna, ordentlig lutning. Alla flytt gjorda, men på nåt märkligt sätt blir varje enskilt move snäppet hårdare än det föregående...och de allra sista biter ifrån Rejält!

Dela:

0 kommentarer :