Vårt innehåll är ditt

Creative Commons License

Chasing the dragon 8A, Mellby

Klätter-högsäsongen slog till med buller och bång så snart stenen torkat upp efter de senaste veckornas regnande. Friktionen är tillbaks, projekten darrar av rädsla. John highsteppar, så att säga på Mellbys testpiece.

Dela:

0 kommentarer :