Vårt innehåll är ditt

Creative Commons License

Dub, 7C, Utby

The Hex machine, även känd som John, cruisar Utbys slopertestpiece efter oförskämt lite förarbete.
Kanske var detta säsongens sista nattskift? För med sommartid och nån flextimme hinner tillräckligt med dag fångas och hud slitas.

Dela:

0 kommentarer :