Vårt innehåll är ditt

Creative Commons License

Det första taket, Bergsjön


Vissa är av uppfattningen att det ovan avbildade problemet ligger i Utby. Det stämmer till viss del men efter noggrant studerande av kartor har vi funnit att det vore lämpligare att se på Utby som ett delområde av Bergsjön än som ett eget område. Därigenom behöver man inte längre fundera över var Gärdsås övergår i Utby och var övergången till Fjällbo därefter sker.

Denna enområdestanke bör väl även, om vi skall försöka tolka det senaste valet till Europaparlamentet, stämma överrens med rådande ideal i vårt nya Europa: ett bouldervolk, ett område, ein förare. Ordnung muss sein som det lär heta på tyska.

Bilden: Magnus Palmestål försökandes på Det första taket, Bergsjön.

Dela:

0 kommentarer :