Vårt innehåll är ditt

Creative Commons License

Skelettsteg

Nyklassiker i Utby med ett svårt steg. Men är man ung kan man hopa förbi alltihop. Kim visar hur man ska stå på After Skeleton.


Dela:

0 kommentarer :