Vårt innehåll är ditt

Creative Commons License

Fotöfoto

Det är något speciellt med Fotö. En handfull superba problem, långt mellan och helt folktomt. De släckta fyrarna med sprickande puts. Här gör Mathias Karmantit sitt Playmate 08.

Dela:

0 kommentarer :