Vårt innehåll är ditt

Creative Commons License

Analys av ett icke-sändande


Problemkarakteristik Joshua Tree NP 

Lutning: varierande dock övervägande 79 - 92 (grader).
Stenkvalitet: ytterst porös och frasig, inte olikt frusen gröt, med låg friktion, hudslitande.
Grepptyp: diffus
Övrigt: området är hårt graderat, frekvent förekomst av s.k. sandbaggning.

Aspirants klätterkarakteristik 

Asp. uppvisar bäst resultat på branta problem på sten med god friktion. Asp. är en utpräglad s.k. självförtroendeklättrare, dvs. klättrar bättre när han erfar framgång och tror på sin egen förmåga och direkt dåligt vid motgång och tvivel på den egna förmågan. 

Estimerad kompabilitet - Prb.kar. Joshua Tree NP ./. Asp. kl.kar. 

Suboptimal.

Utfall

Efter att asp. tämligen omgående efter påbörjad klättring började blöda från flera fingertoppar (överraskande eftersom de grepp han begagnade sig av verkade desintegrera bara han rörde vid dem) lät han applicera stora mängder tejp på sina fingrar. Detta ledde till att asp. förmåga att hålla i hala grepp försämrades (från undermålig till usel) vilket medförde att han inte ens tog sig uppför de enklaste av (de i och för sig hårt graderade) problemen i området. Av oförmågan att göra problem under det gradspann asp. normalt sett opererar inom synes han ha drabbats av tvivel på den egna förmågan. Det låga självförtroendet sänkte asp. prestationsförmåga ytterligare med åtföljande ytterligare negativ effekt på såväl självförtroende som förmåga (s.k. nedåtgående självförtroendespiral). Under asp. två dagars vistelse i området lyckades denne inte ta sig uppför mer än ett fåtal problem.

Ordination

Asp. bör tillägna sig förmåga att klättra (i) på hala grepp, i (ii) flack miljö samt (iii) utveckla en framgångsrik strategi att hantera motgångar vid klättring. Till dess asp. tillägnat sig (i) - (iii) bör denne för såväl egen som för omgivningens välbefinnande inte klättra i Joshua Tree NP.

[Bild

Asp. på Scatterbrain, Hidden Valley Campground. Ett av de problem denne inte tog sig upp för trots att dess lutning synes ha varit mer kompatibel med vederbörandes kl.kar. än majoriteten av problemen i området. Fotograf: Asp. hustru Lina Vleugels.]

Dela:

2 kommentarer :

Anonym sa...

Igenkänningsfaktorn är hög vad gäller klätterkarakteristik....

Välkommen hem!
/Henrik

John Vleugels Antonson sa...

Tack Henrik.