Vårt innehåll är ditt

Creative Commons License

Jack of Swords


Alla fester måste dock en gång få ett slut. Med en problembeskrivning som löd "V8 + pain = V9?" lät Jack of Swords, Happy Boulders, som en liten munsbit färdig att sväljas av mig. Problemet bet dock ifrån mer än vad jag föreställt mig och jag fick slutligen erkänna mig besegrad. Mitt misslyckande kan eventuellt ha berott på att jag försökte hoppa förbi de smärtsamma greppen, vilket i efterhand framstod som väl övermodigt. Frågan är förstås om jag hade fått räkna V9 graden om jag undvikit smärtan? Den frågan överlåter jag dock med varm hand åt någon annan att reda ut.

(Foto: Lina Vleugels)

Dela:

0 kommentarer :