Vårt innehåll är ditt

Creative Commons License

Baksidan av Heavenly Path


På baksidan av Heavenly Path, vilket problem inte får missas om ni är i Happies, visade det sig finnas riktigt bra Heddaklättring. Stora grepp och steg och inte alltför brant. Hedda klättrade helst i sina vanliga skor och med sin pappa som spottare. På behörigt avstånd vågade modern nästan betrakta sin riskkalkylerande dotter. Dock helst med en kamera framför sina ögon så att det inte kändes som om det som utspelades framför henne hände på riktigt. Däremot vågade Lina aldrig titta på Tore när han dödsföraktande hoppade mellan block till synes helt obekymrad om sin egen mortalitet.

Dela: