Vårt innehåll är ditt

Creative Commons License

Umpfen tog slut.

Sista problemet för dagen. Umpf. Tunga flytt. Fabian försökte tålmodigt. Inget sänd. Nästa gång!

Dela:

0 kommentarer :