Vårt innehåll är ditt

Creative Commons License

Ljuset faller - Mörkret stiger


Lina avslutar sin klätterdag med finklättring längst upp i Happies, Bishop, USA, 2015.

---------------

Lina finishing her climbing day in the uppermost part of Happies, Bishop, USA, 2015.

Dela:

0 kommentarer :