Vårt innehåll är ditt

Creative Commons License

Så här bouldrar du 8A - vi ger dig hela listan!


1. Bläddra i den tryckta guideboken.
2. Välj ut en mycket övergraderad eller en helt felritad 8A.
3. Sänd den.
4. Claima 8A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5. Undvik att gå in på nätförare som anger en mer korrekt grad/beskrivning och läs inte heller några senare uppdateringar av guideboken.

Bilden: Författaren sänder Slow Dance (right), Happy boulders, Bishop, USA.
Foto: Lina VleugelsDela:

0 kommentarer :