Vårt innehåll är ditt

Creative Commons License

Kim och Rampen

Sagan fortsätter ....
Det var en gång en Ramp. Till en början gillade Kim Rampen. Men allt efter att åren gick, började hennes blick bli allt mer svart vid åsynen av denna löjliga Ramp.

Dela:

0 kommentarer :